Monika Zielińska – Bensz Nauczany przedmiot: Nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, terapia ręki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI   Wykształcenie: Magister pedagogiki o specjalności: resocjalizacja, Uniwersytet Opolski. Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych 
Czytaj dalej
Monika Tokarczyk Nauczany przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna Wykształcenie: Uniwersytet Opolski, specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, kierunek Pedagogika resocjalizacyjna z dodatkową specjalnością terapia pedagogiczna. O sobie: Pracuję z dziećmi od 2011 roku. Na studiach uczestniczyłam w wolontariacie i brałam udział w programach skierowanych 
Czytaj dalej
Agnieszka Lebida Nauczany przedmiot: Język niemiecki, nauczanie wczesnoszkolne Wykształcenie: Absolwentka studiów na kierunku Edukacja wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne. Terapeuta ręki. Uczestniczka szkoleń i konferencji na Uniwesytecie w Saarbrücken. Nauczyciel wczesnego nauczania języka niemieckiego. O sobie: Każdy sukces ucznia przynosi mi wiele satysfakcji. W swojej pracy 
Czytaj dalej
Anna Ciesielska Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, język polski Wykształcenie: Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej w Kolegium Nauczycielskim im. Grzegorza Piramowicza oraz języka polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. O sobie: W swojej pracy staram się łączyć nowoczesne metody wychowania najmłodszych podopiecznych z serdecznym i ciepłym podejściem. Wychodzę z założenia, iż ten 
Czytaj dalej
Skip to content