Gliwickie Towarzystwo Szkolne

Gliwickie Towarzystwo Szkolne to organ prowadzący Szkołę Społeczną. Członkami Towarzystwa są nauczyciele i rodzice uczniów naszej szkoły oraz osoby posiadające godność Członka Honorowego. GTSz ma ponad 30 letnią tradycję, powstało w 1989 roku w celu stworzenia szkoły jako alternatywy dla szkolnictwa publicznego. Statutowym zadaniem Towarzystwa jest prowadzenie działalności edukacyjnej, zapewnienie ekonomicznych warunków funkcjonowania i rozwoju szkoły. Jest to organizacja non profit, a wszystkie zgromadzone środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową. 

Skip to content