Zapisz swoje dziecko do najlepszej szkoły w Gliwicach!

Nasza oferta edukacyjna to efekt wieloletniej pracy z kolejnymi rocznikami przedszkolaków i uczniów. Wiele z jej elementów to przykłady wdrożonych z sukcesem pomysłów rodziców, którzy jak nikt inny znają zainteresowania i potrzeby swojego dziecka! 

Szczęśliwe buzie naszych przedszkolaków i wszystkich uczniów, sukcesy oraz często odwiedzający nas absolwenci to najlepszy dowód na to, że I SPOŁECZNA to dobry wybór! 

Zapoznaj się z szczegółową ofertą

Ogólne zasady rekrutacji

 1. Do klas już istniejących uczniowie sa przyjmowani na podstawie decyzji zespołu rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
 2. Zespół tworzą nauczyciele: polonista i matematyk, wychowawca klasy, anglista oraz przedstawiciele dyrekcji szkoły.
 3. Zespół decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły na podstawie: – świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego, – oceny stopnia przygotowania kandydata do podjęcia nauki w danej klasie, – obserwacji społecznego funkcjonowania kandydata, – w przpadkach dyskusyjnych na podstawie wywiadu środowiskowego.
 4. Rodzice kandydata składają w sekretariacie szkoły kartę kandydata, po czym w umówionym terminie zgłaszają się z uczniem do szkoły na rozmowę kwalifikacyjną
 5. Zespół rekrutacyjno-kwalifikacyjny bierze pod uwagą strukturę zespołu klasowego a także może ustalić dodatkowe warunki, które muszą spełniać kandydaci na uczniów
 6. Z uwagi na ochronę danych osobowych nie umieszczamy list dzieci przyjętych do szkoły. Wszelkie informacje można uzyskać indywidualnie w sekreteriacie szkoły!!!

Wymagane dokumenty dla kandydatów do klasy 0 i 1 SP

 1. Karta kandydata
 2. Jedno zdjęcie legitymacyjne
 3. Prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, przyśpieszy to proces przetwarzania zgłoszenia

Wymagane dokumenty dla kandydatów do klasy 2 i klas wyższych SP

 1. Karta kandydata
 2. Jedno zdjęcie legitymacyjne
 3. Ostatnie świadectwo i ewentualne oceny z pierwszego półrocza
 4. Prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, przyśpieszy to proces przetwarzania zgłoszenia

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania


  Skip to content