Misja i wizja szkoły

korczak-sepia

"Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło, zgoda, a i coś jeszcze - spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności, otwarte okno."

Janusz Korczak

Misja

– szanuje drugiego człowieka i chroni jego środowisko

P – przekazuje uniwersalny system wartości

O – otwarta jest na potrzeby uczniów

Ł – łagodzi stresy związane z codziennym podejmowaniem obowiązków

E – efektywnie przygotowuje do następnego etapu edukacyjnego

C – czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności

Z – zapewnia bezpieczeństwo

N – naucza odpowiedzialności

– aktywnie uczestniczy w procesie wychowania

Skip to content