Zarząd

Wybierany co 3 lata Zarząd Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego oraz Walne Zebranie Członków Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego stanowią władze Towarzystwa. Zachęcamy gorąco, aby rodzice zostawali członkami Towarzystwa dając tym samym dowód autentycznego zaangażowania w życie szkoły. Deklaracje członkowskie znajdują się w sekretariacie szkoły.

Skip to content