Monika Zielińska - Bensz

Nauczany przedmiot: Nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna
 
Wykształcenie: Magister pedagogiki o specjalności: resocjalizacja, Uniwersytet Opolski. Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Łodzi.

O sobie: Praca z dziećmi daje mi wielką radość. W pracy z dziećmi chętnie wykorzystuję elementy arteterapii, ponieważ moją pasją jest rękodzielnictwo i fotografia. Jestem również nauczycielem świetlicy, wychowawcą na koloniach i obozach oraz redaktorem lokalnej gazetki.

Moje motto: "Uśmiech jest najlepszą kosmetyką do użytku zewnętrznego i najlepszym lekarstwem do użytku wewnętrznego".

Phil Bosmans

Skip to content