Monika Zielińska - Bensz

Nauczany przedmiot: Nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, terapia ręki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI
 
Wykształcenie: Magister pedagogiki o specjalności: resocjalizacja, Uniwersytet Opolski.

Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Łodzi. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) z integracją sensoryczną w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Integracja sensoryczna kurs pedagogiczny w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.

O sobie: Praca z dziećmi daje mi wielką radość. W pracy dziećmi chętnie wykorzystuję elementy arteterapii, sensoplastyki.

Moje motto: "Uśmiech jest najlepszą kosmetyką do użytku zewnętrznego i najlepszym lekarstwem do użytku wewnętrznego" - Phil Bosmans

Skip to content