Monika Zielińska – Bensz Nauczany przedmiot: Nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, terapia ręki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SI   Wykształcenie: Magister pedagogiki o specjalności: resocjalizacja, Uniwersytet Opolski. Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych 
Czytaj dalej
Elżbieta Szewczyk Nauczany przedmiot: nauczyciel wspomagający   Wykształcenie: Studia licencjackie na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym na Uniwersytecie Opolskim na kierunku: pedagogika w specjalności resocjalizacji z wychowaniem fizycznym, studia magisterskie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Warszawie na kierunku: pedagogika 
Czytaj dalej
Skip to content