Monika Zielińska – Bensz Nauczany przedmiot: Nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna   Wykształcenie: Magister pedagogiki o specjalności: resocjalizacja, Uniwersytet Opolski. Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Łodzi. O sobie: Praca 
Czytaj dalej
Elżbieta Szewczyk Nauczany przedmiot: nauczyciel wspomagający   Wykształcenie: Studia licencjackie na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym na Uniwersytecie Opolskim na kierunku: pedagogika w specjalności resocjalizacji z wychowaniem fizycznym, studia magisterskie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Warszawie na kierunku: pedagogika 
Czytaj dalej
Aurelia Schittek Nauczany przedmiot: Nauczyciel wspomagający, kształcenie zintegrowane w klasie „0” Wykształcenie: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, specjalność: Resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Łodzi. Ukończony kurs na kierownika i wychowawcę wycieczek kolonijnych 
Czytaj dalej
Skip to content