Barbara Staniek Nauczany przedmiot: kształcenie zintegrowane Wykształcenie: Magister Resocjalizacji i profilaktyki społecznej – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach. Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna- Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika, warsztaty i kursy doskonalące zawodowo. O sobie: Praca z dziećmi jest dla mnie 
Czytaj dalej
Izabela Czapla Nauczany przedmiot: kształcenie zintegrowane Wykształcenie: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; specjalność Energetyka Cieplna.Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, specjalność Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne O sobie: Praca zawodowa to znacząca część naszego życia. Nie chciałam go marnować, na zajęcie, które nie 
Czytaj dalej
Skip to content