Barbara Staniek

Nauczany przedmiot: kształcenie zintegrowane

Wykształcenie: Magister Resocjalizacji i profilaktyki społecznej - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach. Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna- Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika, warsztaty i kursy doskonalące zawodowo.

O sobie: Praca z dziećmi jest dla mnie pasją i ogromną przyjemnością. Staram się niczego dziecku nie narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, akceptować i dawać poczucie, że jest ważne, potrzebne i kochane.

Moje motto: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

Skip to content