mFundacja Program grantowy mPotęga X edycja Zobaczyć Niewidzialne, Wyobraźnia w Służbie Nauce dla klasy VII i VIII   

O projekcie

Tytuł projektu: ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE. WYOBRAŹNIA W SŁUŻBIE NAUCE. 

Termin realizacji: 01.09.2023 – 31.12.2023

Głównym zadaniem projektu jest: Popularyzacja geometrii wśród uczniów klas VII i VIII. 

Uczestnicy projektu: Uczniowie klas VII i VIII. 

 Finansowanie projektu:

Projekt został dofinansowany poprzez grant udzielony przez Fundację mBank Polska (mFundacja).

Cel projektu:

1. Popularyzacja geometrii wśród uczniów klas VII i VIII.
2. Trening wyobraźni i widzenia przestrzennego.
3. Umiejętność dostrzegania zależności między zasadami geometrii przestrzennej a życiem codziennym. 

Osoby realizujące projekt (kontakt): Pan Krzysztof Chudy

Działania w projekcie przy wykorzystaniu nowej pracowni przyrodniczo-biologicznej:

ZAUWAŻYĆ I POZNAĆ – warsztaty, których celem jest poznanie podstawowych brył geometrycznych. Nauczyciel przedstawi przedmioty życia codziennego przypominające w kształcie najbardziej znane bryły jak i profesjonalnie wykonane bryły, omówi podstawowe długości, przedstawia nazewnictwo, stosowne wzory.

Klasa 7 – zajęcia 2h, Klasa 8 – zajęcia 2h

ODNALEŻĆ – warsztaty podzielone na 2 etapy dla każdej z klasy.

ETAP 1 – praca w terenie, odnajdywanie brył w przestrzeni publicznej i przyrodzie, utrwalanie konstrukcji dowolną metodą (aparat, szkic) oraz wykorzystanie wyobraźni w celu aranżacji poznanych miejsc o własne kompozycje z brył.

Klasa 7 – zajęcia 2h Klasa 8 – zajęcia 2h

ETAP 2 – praca w pracowni plastycznej i informatycznej, wykorzystując dowolne aplikacje, czy też klasyczny szkicownik, uczniowie tworzą własną konstrukcję inspirowaną obejrzanymi miejscami uzupełnione o pomysły własnej wyobraźni z wykorzystaniem podstawowych informacji o bryłach.

Klasa 7 – zajęcia 1h Klasa 8 – zajęcia 1h

ZROZUMIEĆ – lekcja „otwarta” przygotowana przez ucznia przy pełnym wsparciu nauczyciela. Otwarta, gdyż zapraszamy na nią nauczycieli uczniów i rodziców szkoły macierzystej jak też zaprzyjaźnionej szkoły sąsiedniej SP36 Gliwice. Zainteresowani uczniowie, w
porozumieniu z nauczycielem przygotowują temat lekcji otwartej i w ciągu dwóch tygodni opracowują zagadnienie. Stawiamy na kreatywność twórczość i odwagę.

Klasa 7 – zajęcia 2h Klasa 8 – zajęcia 2h.

KONKURSY MATEMATYCZNE – min. 2.

Aktualności

31.10.2023
Odbył się kolejny etap projektu matematycznego dla kl. VII i VIII SP. Odnaleźć – wyjście w teren. Z uczniami zawędrowaliśmy na nowo zrobiony plac przed dworcem PKP. Tam ulokowaliśmy się na ławkach by starać się uruchomić wyobraźnie i poszukiwać brył w otaczającym nas miejscu.

Uczniowie mogli:
– Rysować widoczną architekturę,
– Rysować widoczną architekturę i dodawać swoje elementy,
– Oddać się fantazji i stworzyć zupełnie coś własnego.

Cel:
– Zauważenie w otaczającym nas świecie brył i figur,
– Dostrzeganie przestrzeni,
– Uruchomienie wyobraźni,
– Trening ręki.

W którymś momencie przepędził nas deszcz ale zrobiliśmy fotki obiektów i kontynuowaliśmy rysowanie w hali dworca. Było fajnie, było inaczej i były uśmiechy.

Koordynator p. Chudy

24.10.2023
Nadszedł czas na kolejny etap naszego projektu: Zauważyć i poznać. Uczniowie poznali bryły geometryczne i nauczyli się podstawowych działań na nich. Był to wstęp do kolejnego kroku jakim jest umiejętność dostrzegania brył w otaczającym nas świecie Przygotowana prezentacja pomogła zauważyć istnienie konstrukcji przestrzennych w architekturze miast, malarstwie i sztuce jak też życiu codziennym. Był też czas na trening rysowania brył i dyskusję. Z wspólnego spotkania powstał film prezentujący etap ZAUWAŻYĆ I POZNAĆ oraz zwiastun kolejnego etapu ODNALEŹĆ o którym już w kolejnym sprawozdaniu.

Koordynator p. Chudy

Listopad

Razem z uczniami rozpoczęliśmy poszukiwanie brył w otaczającym nas świecie. Tym samym zrealizowaliśmy kolejny etap – Odnaleźć. W scenerii miasta uczniowie odnajdywali bryły, starali się przenieść obraz na kartkę. Z tego etapu powstał film a później prace naszych uczniów które również uwieczniliśmy w jednym z naszych postów. Jeszcze końcem miesiąca listopada udało się nam spotkać z uczniami sąsiedniej szkoły by uczniowie wspólnie nauczyli się szkicować bryły.  

Koordynator p. Chudy

Grudzień

To miesiąc w którym łączyliśmy zdobytą wiedzę i staraliśmy się zastosować ja do praktycznych zadań matematycznych. Dzięki projektowi zakupiliśmy bryły przestrzenne oraz ich szkielety. Uczniowie mogą teraz rozwijać swoją wyobraźnię przestrzenną a tym samym lepiej rozumieć zagadnienia z zakresu szkolnej geometrii. W grudniu przeprowadziliśmy warsztaty z wykorzystaniem wspomnianych pomocy dydaktycznych. Cieszymy się, że bryły będą służyć zarówno uczniom przygotowującym się do egzaminów jak też ich młodszym kolegom.

Koordynator p. Chudy

Galeria

Skip to content