Zielona pracownia 2020 dla klas I - VIII SP

O projekcie

Tytuł projektu: „Zielona pracownia w I Szkole Społecznej w Gliwicach – Z przyrodą za pan brat”Portal Beneficjenta - Katowice

Termin realizacji: sierpień 2020 – czerwiec 2021

Głównym zadaniem projektu jest: Utworzenie pracowni przyrodniczo-biologicznej „Z przyrodą za pan brat” oraz wdrożenie interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego łączącego biologię z fizyką

Uczestnicy projektu: 

 • uczniowie klas IV – VIII – w zakresie zajęć lekcyjnych i wszystkich pozostałych zaplanowanych w ramach programu edukacyjnego działań
 • uczniowie klas I – III – w zakresie działań zaplanowanych w ramach programu edukacyjnego za wyjątkiem lekcji przyrody / biologii 
 • rodzice ww. uczniów – zakresie wybranych działań zaplanowanych w ramach programu edukacyjnego (np. wycieczki edukacyjne, spotkania z gośćmi, dodatkowe wydarzenia, promocja) 

Wartość projetku i finansowanie: całość projektu 36 835,00 zł, w tym:

 • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 29 375,00 zł
 • wkład własny szkoły: 7460, 00 zł 

Cel projektu: 

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów, jak również kształtowanie ich myślenia w kategoriach ekologicznych i prozdrowotnych, 
 • nauka samodzielnego poznawania świata żywego, 
 • gromadzenie i porządkowanie wiadomości przyrodniczych, 
 • kształtowanie zdrowego stylu życia, 
 • kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego, 
 • kształcenie umiejętności porządkowania wiadomości i dostrzegania związków między organizmami, człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym, 
 • doskonalenie umiejętności pracy aktywnymi metodami, 
 • kształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia obserwacji oraz doświadczeń 
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo środowiska przyrodniczego,
 • poznanie działań człowieka zmierzających do poprawy stanu środowiska uświadamianie potrzeby troski o własne zdrowie i środowisko przyrodnicze

Osoby realizujące projekt (kontakt):

 • Cecylia Rojek – nauczyciel biologii 
 • Gabriela Schmidtke – nauczyciel fizyki 
 • Syliwa Krawczyk-Murga – koordynator projektu (krawczykmurga@gmail.com)

Działania w projekcie przy wykorzystaniu nowej pracowni przyrodniczo-biologicznej:

 • sierpień – październik 2020:
  • prace remontowe, wyposażenie pracowni przyrodniczo-biologicznej, 
  • szczegółowe opracowanie harmonogramu z ww. pracowni przyrodniczo-biologicznej (uwzględnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych)
  • dopracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych
 • listopad 2020
  • oficjalne otwarcie pracowni przyrodniczo-biologicznej 
  • rozpoczęcie zajęć w nowo otwartej pracowni przyrodniczo-biologicznej
 • listopad-czerwiec 2021
  • realizacja poszczególnych działań merytorycznych (wskazanych w punkcie działania w projekcie) 

 

Aktualności

10.12.2020 Wywiad dla Radia Silesia Projekt: Zielona Pracownia 2020 dla kl. I – VIII SP realizowany w I Społecznej SP. Rozmowa z Panią wicedyrektor Justyną Wróbel. Odsłuchaj wywiadu

 

Galeria

Skip to content