Marzena Dykacz

Nauczany przedmiot: neurologopeda

Wykształcenie: Pedagogika specjalna - resocjalizacja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podyplomowe studia logopedyczne w Podyplomowym Studium Logopedii i Glottodydaktyki w Sosnowcu, studia podyplomowe w zakresie neurologopedii w Centrum Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w Katowicach, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, liczne szkolenia i warsztaty doskonalące zawodowo.

O sobie: Pedagog z zamiłowania, nauczyciel dyplomowany, logopeda certyfikowany. Z I Społeczną Szkołą jestem związana od 2002 roku, a od 2016 r. współpracuję z Poradnią Logopedyczną działającą w ramach NZOZ Centrum Rehabilitacji Kopernik w Gliwicach. Wcześniej prowadziłam terapię logopedyczną w gliwickich przedszkolach oraz terapię mowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych w Gliwicach. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym łączę wiedzę, doświadczenie i wysokie kwalifikacje zawodowe z wykorzystywaniem różnorodnych środków dydaktycznych, w tym multimedialnych programów angażujących maksymalną liczbę zmysłów, co czyni terapię logopedyczną skuteczną i atrakcyjną. Zarówno przedszkolaki w okresie kształtowania i rozwoju mowy, jak i uczniowie szkoły podstawowej z zaburzeniami kompetencji i sprawności językowych bądź trudnościami w uczeniu się przychodzą na zajęcia uśmiechnięci i ciekawi nowych wyzwań, mając jednocześnie świadomość dokonanych postępów i celu terapeutycznego.

Moje motto: „Zacznij od zrobienia tego, co jest konieczne, potem zrób to, co jest możliwe, nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.”

Św. Franciszek z Asyżu

Skip to content