Gabriela Zapalska

Nauczany przedmiot: nauczyciel świetlicy

Wykształcenie: Magister wychowania fizycznego o specjalności trening funkcjonalny osób w średnim i starszym wieku, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Podczas studiów pierwszego stopnia ukończona specjalność gimnastyka korekcyjna. Wychowawca kolonijny, instruktor sportu w dyscyplinie narciarstwo zjazdowe oraz pływanie. Instruktor rekreacji ruchowej w dyscyplinie aquafitness. Trener personalny. Animator czasu wolnego i zabaw dziecięcych.

O sobie: Sport i aktywność fizyczna towarzyszyły mi od najmłodszych lat. Swoje doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać na letnich i zimowych obozach sportowych, jako wychowawca kolonijny, gdzie wcześniej jeździłam jako uczestnik. Możliwość znalezienia się „po drugiej stronie” dała mi szansę na rozwój w kierunku zawodu nauczyciela. Uśmiech na twarzy uczniów sprawia mi ogromną satysfakcję. Radość dziecka jest najlepszym wynagrodzeniem mojej pracy. Praca na świetlicy pozwala mi łączyć różne dziedziny nauk w tym aktywność fizyczną.

Skip to content