Gabriela Schmidtke

Nauczany przedmiot: fizyka

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, wydział wychowanie techniczne; Politechnika Śląska, wydział matematyczno - fizyczny, kierunek nauczyciel fizyki.

O sobie: Jestem przewodniczącą i organizatorem etapów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, Opracowałam m. in. Program Wczesnej Profilaktyki, jestem współautorem innowacji pedagogicznej programu Gimnazjalista na Rozdrożu, uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, uzyskałam tytuł mentora NAI , w swoim dorobku mam 23 uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata/ finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, otrzymałam wiele nagród Śląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Szkoły, Gratulacje Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Gliwice.

Skip to content