Aurelia Dąbrowska Nauczany przedmiot: Matematyka Wykształcenie: Studia na wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: matematyka, specjalność nauczycielska; studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą; O sobie: nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; egzaminator z zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum dla dorosłych; 
Czytaj dalej
Skip to content