Świetlica I - III

700 – 800                     S. Ślęczka

1215– 1700                 M. Świech

850– 935                      A. Krawczyszyn

1425 – 1510                A. Krawczyszyn ( opieka na świetlicy w ramach zajęć z kl. 0)

1510 – 1600                A. Krawczyszyn

700 – 800                     S. Ślęczka

1215– 1700                  M. Świech

850– 935                      A. Krawczyszyn

1425 – 1510                A. Krawczyszyn ( opieka na świetlicy w ramach zajęć z kl. 0)

1510 – 1600                A. Krawczyszyn

700 – 800                     G. Zapalska

800– 1700                   M. Świech

1425 – 1510                A. Krawczyszyn ( opieka na świetlicy w ramach zajęć z kl. 0)

1510 – 1600                A. Krawczyszyn

         

700 – 800                     G. Zapalska

800– 1700                   M. Świech

1425 – 1510                A. Krawczyszyn ( opieka na świetlicy w ramach zajęć z kl. 0)

1510 – 1600                A. Krawczyszyn

         

700 – 800                    S. Ślęczka

1130– 1420                     G. Zapalska

1245– 1330                     A. Krawczyszyn

1425 – 1515               A. Krawczyszyn ( opieka na świetlicy w ramach zajęć z kl. 0)

1515– 1600                      A. Krawczyszyn

1215 – 17 00                   M. Świech 

Skip to content