Aurelia Dąbrowska

Nauczany przedmiot: Matematyka

Wykształcenie: Studia na wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: matematyka, specjalność nauczycielska; studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą;

O sobie: nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagog; egzaminator z zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum dla dorosłych; egzaminator z zakresu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, koordynator szkolnych konkursów matematycznych. Nauczycielem zostałam z zamiłowania do pracy z dziećmi i młodzieżą, na stanowisku nauczyciela pracuję od 1991 r. Jest to zawód szczególny, dający wiele satysfakcji i nie dający się porównać z żadnym innym. Przez cały okres pracy zawodowej moje działania zmierzały do doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz poszukiwania nowatorskich rozwiązań w pracy z uczniami, by mogli osiągać jak najlepsze, na miarę swoich możliwości, wyniki nauczania.

Moje motto:
"Ucz się i pracuj aż dojdziesz do celu,
bo takim sposobem doszło już wielu."

Skip to content