Warsztaty historyczne "100 - lecie odzyskania niepodległości" dla klas 0-III SP.