Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. Wyjazd klasy II a SP do Schroniska dla zwierząt w Gliwicach. Koordynator p. Bujalska