Prace plastyczne wykonane na konkurs przez uczniów kl. I - II SP. Koordynator p. Krawczyszyn