Rogi. Zajęcia terenowe z geografii i chemii dla kl. I - IV SP. Koordynatorzy p. Cieślak - Środa i p. Nogaj