Słodki poczęstunek dla uczniów I klasy po uroczystości pasowania na ucznia I Społecznej Szkoły Podstawowej. Koordynator p. Czapla.