Pozytywni – warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. V SP. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele klasy VIII SP. Koordynator p. Staszewska