Pozytywni – warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. VI SP. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele klasy VIII SP. Koordynator p. Staszewska