Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Koordynator p. Nogaj i p. Ganszczyk oraz Samorząd Szkolny