Wycieczka klas IV - VI SP - Babice i Zamek Lipowiec. Koordynator p. Koniczek. Opieka p. Głowaczewska, p. Ganszczyk, p. Szewczyk, p. Koniczek i p. Cieślak - Środa