Święto Pieczonego Ziemniaka dla uczniów kl. 0-III SP. Proboszczowice. Koordynatorzy p. Zieleńska - Bensz i p. Tokarczyk