Tydzień Ucznia Zdolnego. Zuzanna Wygoda, Aleksandra Bojanowska i Dagmara Piktas uczennice kl. VI SP przeprowadziły lekcję przyrody „Najczęściej występujące choroby człowieka” dla uczniów kl. IV SP. Koordynator p. Rojek