Tydzień Ucznia Zdolnego. Gabriela Seiringer uczennica kl. V a SP przeprowadziła lekcję „Tatrzański i Babiogórski Park Narodowy” dla uczniów kl. V a SP. Koordynator p. Rojek.