Tydzień Ucznia Zdolnego. Uczniowie klasy II a SP wygłosili prezentacje w języku angielskim: Alex Mamas „Mój dom”, Zofia Szołtys „Warzywa”, Ada Junak „Owoce”, Piotr Kozikowski „Straż pożarna". Koordynator p. Romanowska.