Stop agresji. Wybieram sport. Zawody dla uczniów kl. VI SP w SP 28 w Gliwicach. Koordynator p. Kopeć