Tydzień Ucznia Zdolnego. Nikola Bondaruk uczennica kl. V b SP przeprowadziła lekcję języka polskiego „Typowe środki artystyczne dzieła literackiego” dla uczniów klasy V b SP. Koordynator p. Piętka