Tydzień Ucznia Zdolnego. Maya Struck uczennica kl. V b SP wygłosiła prezentację w języku angielskim „Interesujące miejsca w moim mieście” dla uczniów kl. V b SP. Koordynator p. Ganszczyk.