Tydzień Ucznia Zdolnego. Zuzanna Nikiel – Wójtowicz uczennica kl. III b SP wygłosiła prezentację w języku angielskim „Wycieczka do ZOO” dla uczniów kl. III b SP. Koordynator p. Ganszczyk.