Tydzień Ucznia Zdolnego. Uczniowie klasy I a SP wygłosili prezentacje w języku angielskim: Hanna Bielak i Zuzanna Stajer „Przyroda”, Robert Kostrzewski i Bartłomiej Świąder „Zwierzęta morskie”. Koordynator p. Romanowska.