Tydzień Ucznia Zdolnego. Uczniowie klasy I a SP wygłosili prezentacje w języku angielskim: Zuzanna Kołtun ”Przybory szkolne”, Filip Rzepka „Dzikie zwierzęta”. Koordynator p. Romanowska.