Tydzień Ucznia Zdolnego. Uczniowie klasy I a SP wygłosili prezentacje w języku angielskim: Alicja Auguścik „Zwierzęta domowe”, Karol Kołtun „Zwierzęta domowe”, Nadja Szlażko „Zwierzęta gospodarskie”. Koordynator p. Romanowska