Tydzień Ucznia Zdolnego. Gabriela Seiringer uczennica kl. V a SP przeprowadziła lekcję matematyki „Liczby całkowite - memory” na zajęciach kółka matematycznego dla klasy V a SP. Koordynator p. Dąbrowska.