Tydzień Ucznia Zdolnego. Wojciech Krzyżanowski uczeń klasy III Gim. przeprowadził lekcję plastyki dla klasy VII SP „Tworzenie z natury”. Koordynator p. Nieroda.