Wycieczka uczniów kl. IV - VI SP do Wisły. Koordynator p. Koniczek. Opieka p. Koniczek, p. Rojek, p. Cieślak - Środa i p. Piętka