Twój osobowy potencjał - warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów kl. VII SP i III Gim.