Tydzień Ucznia Zdolnego. Hanna Buzek i Dagmara Piktas uczennice kl. VI SP przeprowadziły lekcję języka angielskiego „At the restaurant” dla uczniów kl. III a SP. Koordynator p. Głowaczewska