Obchody Szkolnego Dnia Ziemi. Kl. IV - VII SP. Akcja plakatowa, prezentacje, quiz. Koordynatorzy p. Rojek i p. Cieślak - Środa