W poszukiwaniu wiosny. Spacer kl. II a SP. Koordynator p. Kordek