Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej - wykłady i warsztaty dla klasy Va, V b, VI i VII SP. Koordynator p. Wróbel Opieka p. Ganszczyk, p. Nieroda, p. Kopeć i p. Kozaczka