Po intensywnych próbach czas na małe co nieco w klasie II a SP. Koordynator p. Kordek