Matematyka w praktyce. Ważenie. Lekcja w klasie II a SP. Koordynator p. Kordek