Szkolny Klub Ucznia Zdolnego. Prezentacja "Budowa wnętrza Ziemi' przygotowana przez Zofię Szołtys, uczennicę kl. II a SP dla klasy II a SP. Koordynator p. Kordek