Układ Słoneczny. Praca Gabrieli Wojtynek uczennicy kl. III b SP wykonana w ramach Szkolnego Klubu Ucznia Zdolnego. Koordynator p. Staniek