Po jasnej stronie mocy. Bezpieczeństwo w sieci. Warsztaty dla klasy III a SP. Koordynator p. Staszewska